<< Tin Tức

Danh Sách 2 Chùa, địa chỉ tâm linh tại Huyện Kiên Hải Tỉnh Kiên Giang

Danh Sách 2 Chùa, địa chỉ tâm linh tại Huyện Kiên Hải Tỉnh Kiên Giang Địa chỉ
1Chùa Hải Sơn TựQJXM+7V7, Lại Sơn, Kiên Hải, Kiên Giang, Việt Nam
2Kiên HảiKiên Hải, Kiên Giang, Việt Nam

1.Chùa Hải Sơn Tự

Địa chỉ: QJXM+7V7, Lại Sơn, Kiên Hải, Kiên Giang, Việt Nam

Hình ảnh Chùa Hải Sơn Tự

() Bài đánh giá Chùa Hải Sơn Tự từ khách:

2.Kiên Hải

Địa chỉ: Kiên Hải, Kiên Giang, Việt Nam

Hình ảnh Kiên Hải

() Bài đánh giá Kiên Hải từ khách: