Khách hàng CƠ QUAN Đông Hưng >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Đông Hưng, H. An Minh, T. Kiên Giang

DANH SÁCH CƠ QUAN Xã Đông Hưng, H. An Minh, T. Kiên GiangĐịa chỉ
1UBND xã Đông HưngMW2W+V6Q, Ấp Mười Chợ, Cống, Đông Hưng, An Minh, Kiên Giang
2UBND xã Đông Hưng BHXM3+FG3, Đông Hưng B, An Minh, Kiên Giang
3UBND Xã Đông Hưng AMVR7+8MJ, Đường Không Tên, Đông Hưng A, An Minh, Kiên Giang
4UBND xã Đông Hưng AMVHJ+W98, Ấp Rọ Ghe, Đông Hưng A, An Minh, Kiên Giang
5Trạm Y tế xã Đông HưngMW6X+28Q, Ấp Mười Chợ, Đông Hưng, An Minh, Kiên Giang
6Vàm Xáng Đông Hưng BHX65+X84, Đông Hưng B, An Minh, Kiên Giang
7Ủy Ban Nhân Dân Xã Đông Hưng BHXR2+FHR, T7, Đông Hưng B, An Minh, Kiên Giang
8Trường Thcs Đông Hưng BHXP3+89W, Đông Hưng B, An Minh, Kiên Giang
9Bưu Điện Xã Đông Hưng BHXM3+G8W, Đông Hưng B, An Minh, Kiên Giang
10Trạm Y Tế Xã Đông Hưng AĐông Hưng A, An Minh, Kiên Giang

 

YẾN SÀO HÀO GIA ở Đông Hưng

Chuyên cung cấp Tổ Yến Sào các loại chất lượng cao nhất tại Đông Hưng - KIÊN GIANG
Cập nhật bảng giá mới nhất 100g Yến sào Đông Hưng - KIÊN GIANG

UBND xã Đông Hưng

Địa chỉ: MW2W+V6Q, Ấp Mười Chợ, Cống, Đông Hưng, An Minh, Kiên Giang
Điện thoại:

UBND xã Đông Hưng B

Địa chỉ: HXM3+FG3, Đông Hưng B, An Minh, Kiên Giang
Điện thoại:

UBND Xã Đông Hưng A

Địa chỉ: MVR7+8MJ, Đường Không Tên, Đông Hưng A, An Minh, Kiên Giang
Điện thoại: 0297 3542 014

UBND xã Đông Hưng A

Địa chỉ: MVHJ+W98, Ấp Rọ Ghe, Đông Hưng A, An Minh, Kiên Giang
Điện thoại:

Trạm Y tế xã Đông Hưng

Địa chỉ: MW6X+28Q, Ấp Mười Chợ, Đông Hưng, An Minh, Kiên Giang
Điện thoại:

Vàm Xáng Đông Hưng B

Địa chỉ: HX65+X84, Đông Hưng B, An Minh, Kiên Giang
Điện thoại: 094 704 04 06

Ủy Ban Nhân Dân Xã Đông Hưng B

Địa chỉ: HXR2+FHR, T7, Đông Hưng B, An Minh, Kiên Giang
Điện thoại:

Trường Thcs Đông Hưng B

Địa chỉ: HXP3+89W, Đông Hưng B, An Minh, Kiên Giang
Điện thoại: 0297 3884 533
Trường Thcs Đông Hưng B

Bưu Điện Xã Đông Hưng B

Địa chỉ: HXM3+G8W, Đông Hưng B, An Minh, Kiên Giang
Điện thoại:

Trạm Y Tế Xã Đông Hưng A

Địa chỉ: Đông Hưng A, An Minh, Kiên Giang
Điện thoại: 0297 3542 019

Place data