Khách hàng CƠ QUAN Thạnh Trị >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Thạnh Trị, H. Tân Hiệp, T. Kiên Giang

DANH SÁCH CƠ QUAN Xã Thạnh Trị, H. Tân Hiệp, T. Kiên GiangĐịa chỉ
1Công An Xã Thạnh Tritỉnh lộ 963, Ấp Đông Thọ B, Xã Thạnh Trị, Thạnh Trị, Tân Hịêp, Kiên Giang
2Trạm Y Tế Xã Thạnh Trị26CM+62H, Ấp Đông Thọ B, Xã Thạnh Trị, Huyện Tân Hiệp, Thạch Trị, Tân Hịêp, Kiên Giang