Khách hàng CƠ QUAN Thạnh Yên >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Thạnh Yên, H. U Minh Thượng, T. Kiên Giang

DANH SÁCH CƠ QUAN Xã Thạnh Yên, H. U Minh Thượng, T. Kiên GiangĐịa chỉ
1Ủy Ban Nhân Dân Xã Thạnh YênP44Q+339, Ấp Xẻo Kè A, Xã Thạnh Yên, Huyện U Minh Thượng, Thạnh Yên, U Minh Thượng, Kiên Giang
2UBND xã Thạnh YênP588+463, Đường Không Tên, Thạnh Yên, U Minh Thượng, Kiên Giang
3Toà án nhân dân Huyện U Minh Thượng Kiên GiangM4CF+Q6C, Đường vào Vườn QG U Minh Thượng, Thạnh Yên, U Minh Thượng, Kiên Giang
4Đảng Ủy Xã Thạnh YênP44Q+428, Ấp Xẻo Kè A, Xã Thạnh Yên, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang, Thạnh Yên, U Minh Thượng, Kiên Giang
5Viện Kiểm Sát Nhân Dân Huyện U MinhM4CG+G27, Đường Không Tên, Thạnh Yên, U Minh Thượng, Kiên Giang
6Công An Huyện U Minh ThượngM4Q2+72G, QL63, Thạnh Yên A, U Minh Thượng, Kiên Giang
7Trường THCS Thạnh Yên AP4QX+J9M, Thạnh Yên A, U Minh Thượng, Kiên Giang
8Trường Tiểu Học Thạnh Yên 2P44Q+75M, Ấp Cạn Ngọc, Xã Thạnh Yên, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang, Thạnh Yên, U Minh Thượng, Kiên Giang
9Trường THCS Thạnh YênP588+WVQ, Thạnh Yên A, U Minh Thượng, Kiên Giang
10Bưu Điện Xã Thạnh Yên AP4RX+R86, Thạnh Yên A, U Minh Thượng, Kiên Giang
11Công An Xã Thạnh YênP588+3WH, Đường Không Tên, Thạnh Yên, U Minh Thượng, Kiên Giang
12Nhà Văn Hóa Ấp Hỏa Vàm AThạnh Yên, U Minh Thượng, Kiên Giang
13Bưu điện huyện U Minh ThượngM4CG+W46, Thạnh Yên, U Minh Thượng, Kiên Giang
14Trạm Y Tế Xã Thạnh Yên AP4RX+V63, Ấp Hỏa Vàm A, Xã Thạnh Yên A, Huyện U Minh Thượng, Thạnh Yên A, U Minh Thượng, Kiên Giang

 

YẾN SÀO HÀO GIA ở Thạnh Yên

Chuyên cung cấp Tổ Yến Sào các loại chất lượng cao nhất tại Thạnh Yên - KIÊN GIANG
Cập nhật bảng giá mới nhất 100g Yến sào Thạnh Yên - KIÊN GIANG

Ủy Ban Nhân Dân Xã Thạnh Yên

Địa chỉ: P44Q+339, Ấp Xẻo Kè A, Xã Thạnh Yên, Huyện U Minh Thượng, Thạnh Yên, U Minh Thượng, Kiên Giang
Điện thoại: 0297 3850 083

UBND xã Thạnh Yên

Địa chỉ: P588+463, Đường Không Tên, Thạnh Yên, U Minh Thượng, Kiên Giang
Điện thoại: 0297 3850 083

Toà án nhân dân Huyện U Minh Thượng Kiên Giang

Địa chỉ: M4CF+Q6C, Đường vào Vườn QG U Minh Thượng, Thạnh Yên, U Minh Thượng, Kiên Giang
Điện thoại:

Đảng Ủy Xã Thạnh Yên

Địa chỉ: P44Q+428, Ấp Xẻo Kè A, Xã Thạnh Yên, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang, Thạnh Yên, U Minh Thượng, Kiên Giang
Điện thoại: 0297 3520 054

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Huyện U Minh

Địa chỉ: M4CG+G27, Đường Không Tên, Thạnh Yên, U Minh Thượng, Kiên Giang
Điện thoại:

Công An Huyện U Minh Thượng

Địa chỉ: M4Q2+72G, QL63, Thạnh Yên A, U Minh Thượng, Kiên Giang
Điện thoại:

Trường THCS Thạnh Yên A

Địa chỉ: P4QX+J9M, Thạnh Yên A, U Minh Thượng, Kiên Giang
Điện thoại:

Trường Tiểu Học Thạnh Yên 2

Địa chỉ: P44Q+75M, Ấp Cạn Ngọc, Xã Thạnh Yên, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang, Thạnh Yên, U Minh Thượng, Kiên Giang
Điện thoại: 0297 3520 397

Trường THCS Thạnh Yên

Địa chỉ: P588+WVQ, Thạnh Yên A, U Minh Thượng, Kiên Giang
Điện thoại: 0297 3520 085
Trường THCS Thạnh Yên

Bưu Điện Xã Thạnh Yên A

Địa chỉ: P4RX+R86, Thạnh Yên A, U Minh Thượng, Kiên Giang
Điện thoại:

Công An Xã Thạnh Yên

Địa chỉ: P588+3WH, Đường Không Tên, Thạnh Yên, U Minh Thượng, Kiên Giang
Điện thoại: 0297 3520 055

Nhà Văn Hóa Ấp Hỏa Vàm A

Địa chỉ: Thạnh Yên, U Minh Thượng, Kiên Giang
Điện thoại:

Bưu điện huyện U Minh Thượng

Địa chỉ: M4CG+W46, Thạnh Yên, U Minh Thượng, Kiên Giang
Điện thoại: 0297 3883 388
Bưu điện huyện U Minh Thượng

Trạm Y Tế Xã Thạnh Yên A

Địa chỉ: P4RX+V63, Ấp Hỏa Vàm A, Xã Thạnh Yên A, Huyện U Minh Thượng, Thạnh Yên A, U Minh Thượng, Kiên Giang
Điện thoại: 0297 3521 068

Place data